Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 091 858 0172

Digital Marketing

ดููแล ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการตลาด ทั้ง Online และ Offline ได้แก่
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ยิงแอดให้ตรงกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, IG, Tiktok, Google
- สร้างสรรค์คอนเทนท์ / สื่อประชาสัมพันธ์ / แคมเปญทางการตลาด ลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ดูแลและควบคุมงบประมาณในการยิงแอดเทียบกับยอดขายออนไลน์
- จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า เช่น Content ที่ได้รับ ความนิยม, กลุ่มลูกค้า, พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ติดต่อประสานงานกับสาขาหน้าร้าน และบริษัทภายนอก รวมทั้งการติดต่อกับ Influencer, เพจรีวิว ต่างๆ
- ถ่ายภาพและวิดีโอสินค้า เพื่อสนับสนุนการขายและลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ
- เป็นหนึ่งในทีมงาน Event / Catering ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/Supervisor

- เรียนรู้ ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้บริการและควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการภายในร้าน โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- บริหารจัดการงานทั่วไปภายในร้าน
- รายงานผลการปฏิบัติต่อหัวหน้างาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานร้านกาเเฟ ร้านเบเกอรี่ หรือร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การเป็นบาริสต้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำร้าน

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน ด้านร้านกาเเฟ ร้านเบเกอรี่ หรือร้านอาหาร 1 ปีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การเป็นบาริสต้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงาน Part time

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ภายในร้าน

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- ประจำสาขา หลัง มช. / นิ่มซิตี้เดลี่

พนักงานครัวกลาง

-ผลิตขนม / เบเกอรี่ ตามมาตรฐานและแผนงานของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องผลิต
-เช็คสต็อกวัตถุดิบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน ครัวกลาง หลัง มช. ซอยวัดอุโมงค์
เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์