Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 091 858 0172

ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/Supervisor (ฝึกหัด)

- เรียนรู้ ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้บริการและควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการภายในร้าน โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- บริหารจัดการงานทั่วไปภายในร้าน
- รายงานผลการปฏิบัติต่อหัวหน้างาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 27 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างานร้านกาเเฟ ร้านเบเกอรี่ หรือร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การเป็นบาริสต้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำร้าน

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน ด้านร้านกาเเฟ ร้านเบเกอรี่ หรือร้านอาหาร 1 ปีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การเป็นบาริสต้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ