Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 091 858 0172

Line ID: thevolcanojobs

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

ดููแล ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการตลาด ทั้ง Online และ Offline ได้แก่
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ยิงแอดให้ตรงกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, IG, Tiktok, Google
- สร้างสรรค์คอนเทนท์ / สื่อประชาสัมพันธ์ / แคมเปญทางการตลาด ลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ดูแลและควบคุมงบประมาณในการยิงแอดเทียบกับยอดขายออนไลน์
- จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและลูกค้า เช่น Content ที่ได้รับ ความนิยม, กลุ่มลูกค้า, พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ติดต่อประสานงานกับสาขาหน้าร้าน และบริษัทภายนอก รวมทั้งการติดต่อกับ Influencer, เพจรีวิว ต่างๆ
- ถ่ายภาพและวิดีโอสินค้า เพื่อสนับสนุนการขายและลงบนสื่อ Social Media ต่างๆ
- เป็นหนึ่งในทีมงาน Event / Catering ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

HR Officer

- สรรหา คัดเลือก คัดกรอง ผู้สมัครงานให้เหมาะสมกับองค์กร และตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับ
- จัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่และชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทเบื้องต้น
- ดูแลงานทะเบียนประวัติพนักงาน : อัพเดตฐานข้อมูลพนักงาน, จัดเก็บเอกสารประวัติพนักงาน
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน รวมถึงการบันทึกข้อมูลสถิติการขาด - ลา – มาสาย
- ดูแลงานด้านสวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน, ยารักษาโรค, การตรวจสุขภาพ และกิจกรรมภายในต่างๆ
- ดูแลงานซ่อมบำรุงของบริษัท : การแจ้งซ่อม ประสานงานซ่อมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัท
- รับผิดชอบงานประกันสังคม, สรรพากร, แรงงานต่างด้าว และอื่นๆ
- จัดเตรียมเอกสารประเมินพนักงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานประจำร้านชา Tancho Cha หลัง มช.

• จัดเตรียมชาและชงชาให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน
• ให้บริการลูกค้าอย่างมี Service Mind ใส่ใจและจริงใจในการบริการ
• รักษาคุณภาพของสินค้าและงานบริการตามมาตรฐานของร้าน
• เตรียมเปิดร้าน-ปิดร้าน ดูแลรักษาความสะอาดของร้าน
• ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในร้าน
• สามารถออกบูธตามจุดต่างๆ ที่บริษัทกำหนดได้
• เป็นคนที่ตกหลุมรักและมีความรู้หรือความสนใจ เกี่ยวกับชา
• สามารถสร้างและแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีในการดื่มชาและเสน่ห์ของชากับลูกค้าได้

พนักงานประจำหน้าร้าน/สาขา

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงาน Part time

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ภายในร้าน

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่

-ผลิตขนม / เบเกอรี่ ตามมาตรฐานและแผนงานของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องผลิต
-เช็คสต็อกวัตถุดิบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน ครัวกลาง หลัง มช. ซอยวัดอุโมงค์
เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์